Terminai ir sąlygos

Geltonasnamelis.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir “UAB Geltonas namelis” (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje geltonasnamelis.lt susijusios nuostatos.

Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir poįstatyminiais aktais.

1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis interneto parduotuvės geltonasnamelis.lt svetainėje.

1.3. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje geltonasnamelis.lt turi teisę išimtinai tik:

    1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

  1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus turėdami tik tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

    1.3.3. juridiniai asmenys.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje geltonasnamelis.lt

1.5. geltonasnamelis.lt internetiniame puslapyje esančiame puslapyje “Kaip įsigyti” , pateikiama išsami informacija, susijusi su prekių užsakymu, pristatymu, grąžinimu ir t.t. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, prieš pradedant naudotis geltonasnamelis.lt rekomenduojame perskaityti puslapį “Kaip įsigyti“.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“.

2.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos geltonasnamelis.lt duomenų bazėje 10 metus nuo sutarties sudarymo datos. Sutarties sudarymo atveju, dokumentai pateikiami el.paštu pirkėjui ir pardavėjui PDF formatu. 

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje geltonasnamelis.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve geltonasnamelis.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos, kokybiškos prekės grąžinimo išlaidas, susijusias su prekės pristatymu apmoka pirkėjas. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos teisės aktuose numatytas teises. 

3.3. 3.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.

3.4. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

3.5. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas galimas tik vykstant prekių išpardavimui. Pasibaigus prekių išpardavimui anuliuoti ar koreguoti galimybės nėra.

Jeigu Prekių krepšelis yra suformuotas per prekių išpardavimą, kurių pristatymo terminas yra nurodytas iki 9 darbo dienų, anuliavimas ar koregavimas nėra galimas. Pateikus tokių prekių užsakymą, prekių siuntinys pradedamas formuoti nedelsiant.

Nepaisant to, kad Pirkėjas tam tikrais atvejais negali atšaukti, anuliuoti ar koreguoti užsakytų Prekių krepšelio, Pirkėjui lieka teisė atsisakyti sutarties ir Prekes grąžinti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Pardavėjo teisės

4.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 5 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve geltonasnamelis.lt.

4.2. Kai pirkėjas pasirenka  už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais atsiimdamas prekes geltonasnamelis.lt atsiėmimo punkte plento g. 2, Biržai, arba iš anksto apmokėjus ir nepavykus susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, tuomet užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal į geltonasnamelis.lt

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

5.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės geltonasnamelis.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti geltonasnamelis.lt klientų aptarnavimo skyrių.

5.4.Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju geltonasnamelis.lt turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.

5.5. Interneto parduotuvės geltonasnamelis.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje geltonasnamelis.lt skelbiamos sąlygos.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

6.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje geltonasnamelis.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

6.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą kartu su grąžinamomis prekėmis.

6.6. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

7. Prekių kainos

7.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme geltonasnamelis.lt nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.

8. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

8.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

    8.1.1. Elektronine bankininkyste: tiesiogiai – „Swedbank“, SEB; “Luminor” bankas, Medicinos bankas, „Citadele“ bankas, Šiaulių bankas, Paysera, “Paypal”.

8.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas per elektroninę bankininkystę, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys. Neapmokėjus užsakymo per 1 valandą, užsakymas yra šalinamas iš sistemos. Jeigu prekių išpardavimas baigiasi anksčiau negu praeina terminas (1 val.), užsakymai šalinami pasibaigus prekių išpardavimui.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje geltonasnamelis.lt, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.

9.2. Prekių pristatymo paslauga:

     9.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;

     9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti. Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

     9.2.3. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;

     9.2.4. Pristatymo mokestis Lietuvoje pasirinkus pristatymą:

 • per Omniva siuntų savitarnos terminalus: 2,69 Eur.;
 • per Omniva kurjerių tarnyba (išskyrus Neringos miestą) 6,99 Eur;

          * Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Pigiausias pristatymo būdas.

Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui.

 • Vietoj prekių pristatymo Pirkėjas gali pasirinkti prekių atsiėmimą geltonasnamelis.lt atsiėmimo punkte, kuris yra nemokamas.  Adresu: Plento g. 2, Biržai.   

    Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui.

    9.2.5. Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.

9.3. Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami. Pardavėjas įsipareigoja, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.5. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.

Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas.

Pirkėjai siuntas atsiėmę iš Omniva paštomatų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti info@geltonasnamelis.lt

9.6. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

9.7. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas. Tačiau, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.22811 str. 3 d., Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu verslininko pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.  Atsižvelgdami į tai, tuo atveju, jei pasirinkote ne pigiausią pristatymo būdą, grąžinant kokybišką prekę, Jums nebus grąžinamos papildomos išlaidos, susidariusios dėl to, kad pasirinkote kitą negu pasiūlytas pigiausias pristatymo būdas. 

10. Prekių grąžinimas

10.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos, Pirkėjui apmokant siuntimo išlaidas. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

10.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es), vadovaudamasis 11.1. punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą arba el. formą šioje nuorodoje . ir įvesti grąžinimo kodą, kuris nurodytas užsakymo pakavimo lape. Neįvedus grąžinimo kodo patvirtinti prekių grąžinimo akto galimybės nėra.

10.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

     10.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

     10.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

    10.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

     10.3.4. Grąžinama kokybiška prekė (per 14 dienų) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

     10.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

     10.3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

     10.3.7. Prekių grąžinimo paslaugos kaina siunčiant:

  1. Geltonasnamelis.lt prekių atsiėmimo punkte, Plento g. 2, Biržai (nemokamas);
  2. Per Omniva siuntų savitarnos terminalus: 2,69 Eur;
  3. Omniva kurjeriu: 6,99 Eur;

   * Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. 

Pirkėjui grąžinant kokybišką prekę, jos grąžinimo išlaidos bus išskaičiuotos iš grąžinamos sumos. Tuo atveju, jei grąžinama nekokybiška prekė, prekės grąžinimo išlaidos apmokamos Pardavėjo. 

     10.3.8. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);

     10.3.9. Kai prekė grąžinama remiantis 10.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

     Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, klientui grąžinimas nekainuoja – šias išlaidas padengia Pardavėjas.

10.4. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu;

10.5. Pinigai už grąžintas prekes gali būti grąžinami grynaisiais pinigais (grąžinant prekes geltonasnamelis.lt prekių atsiėmimo punkte ir tik tuo atveju, jei šiuo būdu buvo apmokėtas užsakymas), banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių išsiuntimo dienos

Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.

11. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės geltonasnamelis.lt svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės geltonasnamelis.lt.

12.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).

12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. geltonasnamelis.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos (apie pakeitimus informuojant el. paštu, naujienlaiškiais, patalpinus informaciją svetainėje geltonasnamelis.lt).

13.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.

13.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:

gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;

įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti; 

13.7. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai  (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt , tel 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt  (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/  ar vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS). 

Atsiskaityti už interneto parduotuvėje geltonasnamelis.lt įsigytas prekes galite:

GRYNAIS PINIGAIS – atsiskaitykite atsiėmimo metu:

 • Geltonasnamelis.lt prekių atsiėmimo punkte Plento g. 2, Biržai;

BANKO KORTELE – atsiskaitykite atsiėmimo metu:

 • Geltonasnamelis.lt prekių atsiėmimo punkte Plento g. 2, Biržai;

ELEKTRONINE BANKININKYSTE – patogus išankstinis atsiskaitymas:

Apmokėti galite naudojantis elektronine bankininkyste arba “Paysera” mokėjimų platforma ar kitomis elektroninės bankininkystės sistemomis, pasirenkant bet kurį siūlomą pristatymo būdą.

•                     „Swedbank“ bankas;
•                     „SEB“ bankas;
•                     „Luminor“ bankas;
•                     „Citadele“ bankas;
•                      Šiaulių bankas;
•                      Medicinos bankas;
•                     „Paysera“ bank link;


MOKĖJIMO KORTELE – saugus išankstinis atsiskaitymas:

Atsiskaityti šiuo būdu galite, jei Jūsų kortelę išdavęs bankas yra saugių atsiskaitymų internetu programų dalyvis:

•                    MasterCard SecureCode;
•                    Verified by Visa.

Jei negalite atlikti mokėjimo, prašome susisiekti su Jūsų kortelę išdavusiu banku arba pasirinkti kitą mokėjimo būdą. 

Atsiskaitant mokėjimo kortele galite pasirinkti bet kurį siūlomą pristatymo būdą.

DYDŽIŲ LENTELĖS

Lentelėse yra pateikti standartiniai dydžiai, tačiau priklausomai nuo gamintojo/prekės ženklo, dydžiai gali skirtis. Kilus klausimams, nedvejodami kreipkitės į geltonasnamelis.lt klientų aptarnavimo skyrių.

Moterims

Moteriškų drabužių dydžių lentelė

Drabužių dydis (EU) 32 34 36 38 40 42 44
Drabužių dydis raidėmis XXS XS S S/M M L XL
Drabužių dydis (IT) 36 38 40 42 44 46 48
Drabužių dydis (UK) 4 6 8 10 12 14 16
Krūtinės apimtis (cm) 78/90 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/108
Liemens apimtis (cm) 56/60 60/64 64/68 68/72 72/76 76/80 80/86
Klubų apimtis (cm) 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/114

Didelių moteriškų drabužių dydžių lentelė

Drabužių dydis (EU) 46 48 50 52 54
Drabužių dydis raidėmis 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Krūtinės apimtis (cm) 108/114 110/116 116/122 122/128 128/134
Liemens apimtis (cm) 84/90 86/92 92/98 98/104 104/110
Klubų apimtis (cm) 110/116 116/118 118/124 124/130 130/136

Moteriškų kelnių dydžių lentelė

Tarptautinis dydis XXS XS S S/M M M/L L L/XL XL
Liemens apimtis (cm) 56/60 60/64 64/68 68/72 72/76 76/80 80/84 84/88 88/92
Klubų apimtis (cm) 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/120

Moteriškų džinsų dydžių lentelė

Dydis raidėmis XXS XS XS/S S S/M M M/L L L/XL XL
Plotis (W)
Ilgis (L)
W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33
L30 74/164 78/164 82/164 86/164 90/164 94/164 98/164 102/164 106/164 110/164
L32 74/176 78/176 82/176 86/176 90/176 94/176 98/176 102/176 106/176 110/176
L34 74/182 78/182 82/182 86/182 90/182 94/182 98/182 102/182 106/182 110/182
L36 74/188 78/188 82188 86/188 90/188 94/188 98/188 102/188 106/188 110/188

Moteriško apatinio trikotažo dydžių lentelė

Dydis EU 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Apimtis po krūtine, cm 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Krūtinės apimtis,
cm
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
AA 69-71 74-76 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116
A 74-76 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C 84-B6 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
D 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
E 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141
F 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
G 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151
H 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146

Moteriškų apatinių kelnaičių dydžių lentelė

Dydis (EU) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Liemens apimtis (cm) 55/59 60/64 65/69 70/74 75/79 80/84 85/89 90/94 95/99 100/104
Klubų apimtis (cm) 83/87 88/92 93/97 98/102 103/107 108/112 113/117 118/122 123/127 128/132

Moteriškų pėdkelnių ir ilgų kojinių dydžių lentelė

Dydis (EU) Nr. Ūgis (cm) Svoris (kg)
S 1 146-160 45-55
M 2 155-170 50-65
L 3 165-175 60-75
XL 4 170-185 70-85

Moteriškos avalynės dydžių lentelė

Dydis EU 35 36 37 38 39 40 41 42
Dydis UK 2 3 4 5 6 7 8 9
Dydis US 5 6 7 8 9 10 11 12
Pėdos ilgis (cm) 21,2 22 22,9 23,7 24,6 25,4 26,2 27

Vyrams

Vyriškų drabužių dydžių lentelė

S, M, L, XL XS S M L XL XXL 3XL
United Kingdom (UK) 36 38 40 42 44 46 48
Italy (IT) 42 44 46 48 50 52 54
Europe (EU) 46 48 50 52 54 56 58
Jeans 28 29-30 31-32 33-34 36 38 40

Vyriškų paltų ir kostiumų dydžių lentelė

Drabužių dydis (EU) 44 46 48 50 52 54 56 58
Drabužių dydis raidėmis S S/M M M/L L L/XL XL XXL
Ūgis (cm) 166-170 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-190
Krūtinės apimtis (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117

Vyriškų marškinių dydžių lentelė

Drabužių dydis raidėmis XS S M L XL XXL
Krūtinės apimtis (cm) 84/87 88/91 92/95 96/99 102/105 108/112
Liemens apimtis (cm) 80/83 84/88 88/91 92/95 98/101 104/107
Dydis Dvigubas dydis Kaklo apimtis
35 35/36 35
36 36
37 37/38 37
38 38
39 39/40 39
40 40
41 41/42 41
42 42
43 43/44 43
44 44
45 45/46 45
46 46
47 47/48 47
48 48
49 49/50 49
50 50
51 51/52 51
52 52

Vyriškų kelnių dydžių lentelė

Drabužių dydis raidėmis XS S M L XL XXL
Liemens apimtis (cm) 71/76 76/81 81/84 84/88 90/96 100/106
Vidinės kelnių siūlės ilgis (cm) 74 76 81 84 86 88

Vyriškų džinsų dydžių lentelė

Dydis raidėmis S S/M M M/L L L/XL XL XL/XXL XXL XXL/XXXL
Plotis (W)
Ilgis (L)
W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W38-39
L30 74/164 78/164 82/164 86/164 90/164 94/164 98/164 102/164 106/164 110/164
L32 74/176 78/176 82/176 86/176 90/176 94/176 98/176 102/176 106/176 110/176
L34 74/182 78/182 82/182 86/182 90/182 94/182 98/182 102/182 106/182 110/182
L36 74/188 78/188 80/188 82/188 84/188 86/188 88188 90/188 92/188 94/188

Vyriškos avalynės dydžių lentelė

Dydis EU 40 41 42 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48,5 49 50
Dydis UK 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15
Dydis US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15,5
Pėdos ilgis (cm) 25,4 25,7 26 26,3 26,8 27 27,3 27,6 28 28,2 28,5 28,9 29,2 29,5 29,8 30,4

Vaikams

Kūdikių drabužių lentelė

Drabužių dydis 56 62 68 71 74 80 836 92
Amžius (mėn.) 1 3 6 9 12 18 24  
Svoris (kg) 4 5-6 7-8 8-9 9-10 11 12 14

Vaikų drabužių dydžiai

Drabužių dydis 86 92 104 110 116 122 128 140 152 158 164 170 176
Ūgis 83/89 90/97 98/104 105/110 111/116 117/122 123/1128 129/140 141/152 153/158 159/164 165/170 171/176
Krūtinės apimtis (cm) 52 54 56 58 60 62 64 70 78 82 86 88 90
Liemens apimtis (cm) 48 50 52 53 54 55 56 58 60 61 62 62 64
Klubų apimtis (cm) 56 58 60 62 64 67 70 76 82 86 90 90 92

Vaikiškos avalynės dydžių lentelė

Dydis EU 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Dydis UK 2,5 3 4 4,5 5,5 6 7 8 8,5 9 10 11 12 12,5 13 1 2 2,5
Dydis US 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8,5 9 9,5 10,5 11,5 12,5 13 1,5 2 3 3,5
Pėdos ilgis (cm) 11 11,6 12,3 13 13,6 14,3 15 15,6 16,3 17 17,7 18,4 19 19,7 20,4 21 21,7 22,4

Įvairūs

Diržų dydžių lentelė

Liemens apimtis 76-84 86-94 96-104 106-114 116-124
Diržo ilgis 80 90 100 110 120
Žymėjimas raidėmis S M L XL XXL

Kepurių dydžių lentelė

Dydis Galvos apimtis (cm)
S/M 57
M/L 59

Pirštinių dydžių lentelė

Plaštakos apimtis (cm) 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17.5 19 20.5 22 23 24 26 27
Dydis 3 3.5 4 4.5 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

Žiedų dydžių lentelė

EU dydis 3.0 4.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 14.0 15.0 16.0 17.0 19.0 20.0 21.0 23.0 24.0
US dydis 2.5 3 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
Žiedo diametras (mm) 13.6 14.1 14.5 14.7 15.2 15.6 15.9 16.3 16.6 17.2 17.5 17.8 18.3 18.6 19.1 19.5 19.9 20.3
Žiedo perimetras (mm) 42.9 44.2 45.5 46.2 48.0 49.0 50.0 51.0 52.0 54.0 55.0 56.0 57.5 58.5 60.0 61.3 62.5 64.0

Pristatymo kaina

Pristatymo vieta    
Omniva paštomatas 2,69Eur  
Omniva kurjeriu 6,99Eur  
DPD kurjeriu 4,99 Eur  
Į fizinę  „Geltonas namelis“ parduotuvę* nemokamai  

 

Pristatymo laikas

Įmonė sudariusi sutartis su OMNIVA, DPD todėl garantuoja saugų ir kokybišką pristatymą į Jūsų pasirinktą tašką.

Prekių gavimo laikas priklauso nuo užsakymo laiko. Prekės vartotoją pasiekia per 1-3 darbo dienas. Po gauto apmokėjimo į UAB “Geltonas Namelis” banko sąskaitą.

* Prekes galima atsiimti tik Biržų mieste esančioje „Geltonas namelis“ parduotuvėje adresu: Plento g. 2, Biržai per 2 darbo dienas. Po gauto apmokėjimo į UAB “Geltonas Namelis” banko sąskaitą.

Iškilus klausimams, drąsiai rašykite mums info@geltonasnamelis.lt! Džiaugsimės galėdami Jums padėti!