Terminai ir sąlygos

Dėmesio: Spalvos matomos kompiuterio ekrane gali skirtis nuo realios prekės spalvos.

Geltonasnamelis.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir “UAB Geltonas namelis” (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje geltonasnamelis.lt susijusios nuostatos.

Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir poįstatyminiais aktais.

1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis interneto parduotuvės geltonasnamelis.lt svetainėje.

1.3. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje geltonasnamelis.lt turi teisę išimtinai tik:

    1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

  1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus turėdami tik tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

    1.3.3. juridiniai asmenys.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje geltonasnamelis.lt

1.5. geltonasnamelis.lt internetiniame puslapyje esančiame puslapyje “Kaip įsigyti” , pateikiama išsami informacija, susijusi su prekių užsakymu, pristatymu, grąžinimu ir t.t. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, prieš pradedant naudotis geltonasnamelis.lt rekomenduojame perskaityti puslapį “Kaip įsigyti”.

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“.

2.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos geltonasnamelis.lt duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje geltonasnamelis.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve geltonasnamelis.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos, kokybiškos prekės grąžinimo išlaidas, susijusias su prekės pristatymu apmoka pirkėjas. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos teisės aktuose numatytas teises. 

3.3. 3.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.

3.4. 3.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

3.5. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

3.6. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas galimas tik vykstant prekių išpardavimui. Pasibaigus prekių išpardavimui anuliuoti ar koreguoti galimybės nėra.

Jeigu Prekių krepšelis yra suformuotas per prekių išpardavimą, kurių pristatymo terminas yra nurodytas iki 9 darbo dienų, anuliavimas ar koregavimas nėra galimas. Pateikus tokių prekių užsakymą, prekių siuntinys pradedamas formuoti nedelsiant.

Nepaisant to, kad Pirkėjas tam tikrais atvejais negali atšaukti, anuliuoti ar koreguoti užsakytų Prekių krepšelio, Pirkėjui lieka teisė atsisakyti sutarties ir Prekes grąžinti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 1. Pardavėjo teisės

4.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve geltonasnamelis.lt.

4.2. Kai pirkėjas pasirenka  už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais atsiimdamas prekes geltonasnamelis.lt atsiėmimo punkte plento g 2, Biržai, arba iš anksto apmokėjus ir nepavykus susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, tuomet užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal į geltonasnamelis.lt

 • Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

5.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės geltonasnamelis.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti geltonasnamelis.lt klientų aptarnavimo skyrių.

5.4.Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju geltonasnamelis.lt turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.

5.5. Interneto parduotuvės geltonasnamelis.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 • Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje geltonasnamelis.lt skelbiamos sąlygos.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

6.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje geltonasnamelis.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

6.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą kartu su grąžinamomis prekėmis.

6.6. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

 • Prekių kainos

7.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme geltonasnamelis.lt nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.

7.2. Išpardavime pateiktas mažmenines (sumažintas) kainas pateikia parduodamų prekių tiekėjai ar oficialūs distributoriai. Sumažintos prekių kainos yra gamintojo rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos, kuriomis yra prekiaujama tiesioginiuose pardavėjų prekybos taškuose, pardavimų salonuose ir parduotuvėse.

 • Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

8.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

    8.1.1. Elektronine bankininkyste: tiesiogiai – „Swedbank“, SEB; Luminor bankas, Medicinos bankas, „Citadele“ bankas, Šiaulių bankas, Paysera, Paypal.

8.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas per elektroninę bankininkystę, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys. Neapmokėjus užsakymo per 1 valandą, užsakymas yra šalinamas iš sistemos. Jeigu prekių išpardavimas baigiasi anksčiau negu praeina terminas (1 val.), užsakymai šalinami pasibaigus prekių išpardavimui.

 1. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje gelonasnamelis.lt, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.

9.2. Prekių pristatymo paslauga:

     9.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;

     9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti. Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

     9.2.3. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;

     9.2.4. Pristatymo mokestis Lietuvoje pasirinkus pristatymą:

 • per Omniva siuntų savitarnos terminalus: 2,49 Eur.;
 • per Omniva kurjerių tarnyba (išskyrus Neringos miestą) 4.99 Eur;
 • per DPD kurjerių tarnybą (išskyrus Neringos miestą): 4.99 Eur;

* Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Pigiausias pristatymo būdas.

Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui.

 • Vietoj prekių pristatymo Pirkėjas gali pasirinkti prekių atsiėmimą geltonasnamelis.lt atsiėmimo punkte, kuris yra nemokamas.  Adresu Plento g. 2, Biržai.   

    Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui.

    9.2.5. Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.

9.3. Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami. Pardavėjas įsipareigoja, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.5. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.

Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas.

Pirkėjai siuntas atsiėmę iš Omniva paštomatų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti info@geltonasnamelis.lt

9.6. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

9.7. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas. Tačiau, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.22811 str. 3 d., Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu verslininko pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.  Atsižvelgdami į tai, tuo atveju, jei pasirinkote ne pigiausią pristatymo būdą, grąžinant kokybišką prekę, Jums nebus grąžinamos papildomos išlaidos, susidariusios dėl to, kad pasirinkote kitą negu pasiūlytas pigiausias pristatymo būdas. 

    10.Prekių grąžinimas

 1. 10.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos, Pirkėjui apmokant siuntimo išlaidas. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

10.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es), vadovaudamasis 11.1. punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą arba el. formą šioje nuorodoje . ir įvesti grąžinimo kodą, kuris nurodytas užsakymo pakavimo lape. Neįvedus grąžinimo kodo patvirtinti prekių grąžinimo akto galimybės nėra.

10.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

     10.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

     10.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

    10.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

     10.3.4. Grąžinama kokybiška prekė (per 14 dienų) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

     10.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

     10.3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

     10.3.7. Prekių grąžinimo paslaugos kaina siunčiant:

 1. Geltonasnamelis.lt prekių  atsiėmimo punkte, Plento g. 2, Biržai (nemokamas);
  1. Per Omniva siuntų savitarnos terminalus: 2,49 Eur;
  1. per Omniva kurjerį 4,99 Eur;
  1. per DPD kurjerį  (paslauga – DPD kurjerio atvykimas, siuntos paėmimas Pirkėjo nurodytu adresu ir pristatymas geltonasnamelis.l): 4,99 Eur;

   * Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. 

Pirkėjui grąžinant kokybišką prekę, jos grąžinimo išlaidos bus išskaičiuotos iš grąžinamos sumos. Tuo atveju, jei grąžinama nekokybiška prekė, prekės grąžinimo išlaidos apmokamos Pardavėjo. 

     10.3.8. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);

     10.3.9. Kai prekė grąžinama remiantis 10.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

     Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, klientui grąžinimas nekainuoja – šias išlaidas padengia Pardavėjas.

10.4. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso6.22810 straipsniu;

10.5. Pinigai už grąžintas prekes gali būti grąžinami grynaisiais pinigais (grąžinant prekes geltonasnamelis.lt prekių atsiėmimo punkte ir tik tuo atveju, jei šiuo būdu buvo apmokėtas užsakymas), banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių išsiuntimo dienos

Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.

11. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės geltonasnamelis.lt svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės geltonasnamelis.lt.

12.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).

12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. geltonasnamelis.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos (apie pakeitimus informuojant el. paštu, naujienlaiškiais, patalpinus informaciją svetainėje geltonasnamelislt).

13.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.

13.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:

gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;

įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;


ATSISKAITYMAS

Atsiskaityti už interneto parduotuvėje geltonasnamelis.lt įsigytas prekes galite:

GRYNAIS PINIGAIS – atsiskaitykite atsiėmimo metu:

•                    geltonasnamelis.lt prekių atsiėmimo punkte Biržuose Plento g 2;

BANKO KORTELE – atsiskaitykite atsiėmimo metu:

•                    geltonasnamelis.lt prekių atsiėmimo punkte VPlento g 2. Biržuose;

ELEKTRONINE BANKININKYSTE – patogus išankstinis atsiskaitymas:

Apmokėti galite naudojantis elektronine bankininkyste arba Paysera mokėjimų platforma ar kitomis elektroninės bankininkystės sistemomis, pasirenkant bet kurį siūlomą pristatymo būdą.

•                     „Swedbank“ bankas;
•                     „SEB“ bankas;
•                     „Luminor“ bankas;
•                     „Citadele“ bankas;
•                      Šiaulių bankas;
•                      Medicinos bankas;
•                     „Paysera“ banklink;


MOKĖJIMO KORTELE – saugus išankstinis atsiskaitymas:

Atsiskaityti šiuo būdu galite, jei Jūsų kortelę išdavęs bankas yra saugių atsiskaitymų internetu programų dalyvis:

•                    MasterCard SecureCode;
•                    Verified by Visa.

Jei negalite atlikti mokėjimo, prašome susisiekti su Jūsų kortelę išdavusiu banku arba pasirinkti kitą mokėjimo būdą. 

 Atsiskaitant mokėjimo kortele galite pasirinkti bet kurį siūlomą pristatymo būdą.

DYDŽIŲ LENTELĖS

Lentelėse yra pateikti standartiniai dydžiai, tačiau priklausomai nuo gamintojo/prekės ženklo, dydžiai gali svyruoti. Kilus klausimams, nedvejodami kreipkitės į geltonasnamelis.lt klientų aptarnavimo skyrių.

Moterims

Moteriškų drabužių dydžių lentelė

Drabužių dydis (EU)32343638404244
Drabužių dydis raidėmisXXSXSSS/MMLXL
Drabužių dydis (IT)36384042444648
Drabužių dydis (UK)46810121416
Krutinės apimtis (cm)78/9082/8686/9090/9494/9898/102102/108
Liemens apimtis (cm)56/6060/6464/6868/7272/7676/8080/86
Klubų apimtis (cm)84/8888/9292/9696/100100/104104/108108/114

Didelių moteriškų drabužių dydžių lentelė

Drabužių dydis (EU)4648505254
Drabužių dydis raidėmis2XL3XL4XL5XL6XL
Krutinės apimtis (cm)108/114110/116116/122122/128128/134
Liemens apimtis (cm)84/9086/9292/9898/104104/110
Klubų apimtis (cm)110/116116/118118/124124/130130/136

Moteriškų kelnių dydžių lentelė

Tarptautinis dydisXXSXSSS/MMM/LLL/XLXL
Liemens apimtis (cm)56/6060/6464/6868/7272/7676/8080/8484/8888/92
Klubų apimtis (cm)84/8888/9292/9696/100100/104104/108108/112112/116116/120

Moteriškų džinsų dydžių lentelė

Dydis raidėmisXXSXSXS/SSS/MMM/LLL/XLXL
Plotis (W)
Ilgis (L)
W24W25W26W27W28W29W30W31W32W33
L3074/16478/16482/16486/16490/16494/16498/164102/164106/164110/164
L3274/17678/17682/17686/17690/17694/17698/176102/176106/176110/176
L3474/18278/18282/18286/18290/18294/18298/182102/182106/182110/182
L3674/18878/1888218886/18890/18894/18898/188102/188106/188110/188

Moteriško apatinio trikotažo dydžių lentelė

DydisEU65707580859095100105110
Apimtis po krūtine, cm63-6768-7273-7778-8283-8788-9293-9798-102103-107108-112
Krūtinės apimtis,
cm
UK30323436384042444648
AA69-7174-7679-8184-8689-9194-9699-101104-106109-111114-116
A74-7679-8184-8689-9194-9699-101104-106109-111114-116119-121
B79-8184-8689-9194-9699-101104-106109-111114-116119-121124-126
C84-B689-9194-9699-101104-106109-111114-116119-121124-126129-131
D89-9194-9699-101104-106109-111114-116119-121124-126129-131134-136
E94-9699-101104-106109-111114-116119-121124-126129-131134-136139-141
F99-101104-106109-111114-116119-121124-126129-131134-136139-141144-146
G104-106109-111114-116119-121124-126129-131134-136139-141144-146149-151
H109-111114-116119-121124-126129-131134-136139-141144-146

Moteriškų apatinių kelnaičių dydžių lentelė

Dydis (EU)36384042444648505254
Liemens apimtis (cm)55/5960/6465/6970/7475/7980/8485/8990/9495/99100/104
Klubų apimtis (cm)83/8788/9293/9798/102103/107108/112113/117118/122123/127128/132

Moteriškų pėdkelnių ir ilgų kojinių dydžių lentelė

Dydis (EU)Nr.Ūgis (cm)Svoris (kg)
S1146-16045-55
M2155-17050-65
L3165-17560-75
XL4170-18570-85

Moteriškos avalynės dydžių lentelė

Dydis EU3536373839404142
Dydis UK23456789
Dydis US56789101112
Pėdos ilgis (cm)21,22222,923,724,625,426,227

Vyrams

Vyriškų drabužių dydžių lentelė

S, M, L, XLXSSMLXLXXL3XL
United Kingdom (UK)36384042444648
Italy (IT)42444648505254
Europe (EU)46485052545658
Jeans2829-3031-3233-34363840

Vyriškų paltų ir kostiumų dydžių lentelė

Drabužių dydis (EU)4446485052545658
Drabužių dydis raidėmisSS/MMM/LLL/XLXLXXL
Ūgis (cm)166-170168-173171-176174-179177-182180-184182-186184-190
Krūtinės apimtis (cm)86-8990-9394-9798-101102-105106-109110-113114-117

Vyriškų marškinių dydžių lentelė

Drabužių dydis raidėmisXSSMLXLXXL
Krūtinės apimtis (cm)84/8788/9192/9596/99102/105108/112
Liemens apimtis (cm)80/8384/8888/9192/9598/101104/107
DydisDvigubas dydisKaklo apimtis
3535/3635
3636
3737/3837
3838
3939/4039
4040
4141/4241
4242
4343/4443
4444
4545/4645
4646
4747/4847
4848
4949/5049
5050
5151/5251
5252

Vyriškų kelnių dydžių lentelė

Drabužių dydis raidėmisXSSMLXLXXL
Liemens apimtis (cm)71/7676/8181/8484/8890/96100/106
Vidinės kelnių siūlės ilgis (cm)747681848688

Vyriškų džinsų dydžių lentelė

Dydis raidėmisSS/MMM/LLL/XLXLXL/XXLXXLXXL/XXXL
Plotis (W)
Ilgis (L)
W29W30W31W32W33W34W35W36W37W38-39
L3074/16478/16482/16486/16490/16494/16498/164102/164106/164110/164
L3274/17678/17682/17686/17690/17694/17698/176102/176106/176110/176
L3474/18278/18282/18286/18290/18294/18298/182102/182106/182110/182
L3674/18878/18880/18882/18884/18886/1888818890/18892/18894/188

Vyriškos avalynės dydžių lentelė

Dydis EU4041424343,54444,54545,54646,54747,548,54950
Dydis UK77,588,599,51010,51111,51212,51313,51415
Dydis US7,588,599,51010,51111,51212,51313,51414,515,5
Pėdos ilgis (cm)25,425,72626,326,82727,327,62828,228,528,929,229,529,830,4

Vaikams

Kūdikių drabužių lentelė

Drabužių dydis56626871748083692
Amžius (mėn.)1369121824 
Svoris (kg)45-67-88-99-10111214

Vaikų drabužių dydžiai

Drabužių dydis8692104110116122128140152158164170176
Ūgis83/8990/9798/104105/110111/116117/122123/1128129/140141/152153/158159/164165/170171/176
Krutinės apimtis (cm)52545658606264707882868890
Liemens apimtis (cm)48505253545556586061626264
Klubų apimtis (cm)56586062646770768286909092

Vaikiškos avalynės dydžių lentelė

Dydis EU181920212223242526272829303132333435
Dydis UK2,5344,55,56788,5910111212,513122,5
Dydis US33,54,5566,57,58,599,510,511,512,5131,5233,5
Pėdos ilgis (cm)1111,612,31313,614,31515,616,31717,718,41919,720,42121,722,4

Įvairūs

Diržų dydžių lentelė

Liemens apimtis76-8486-9496-104106-114116-124
Diržo ilgis8090100110120
Žymėjimas raidėmisSMLXLXXL

Kepurių dydžių lentelė

DydisGalvos apimtis (cm)
S/M57
M/L59

Pirštinių dydžių lentelė

Plaštakos apimtis (cm)1414.51515.51616.517.51920.52223242627
Dydis33.544.5566.577.588.599.510

Žiedų dydžių lentelė

EU dydis3.04.06.07.08.09.010.011.012.014.015.016.017.019.020.021.023.024.0
US dydis2.533.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.010.511.0
Žiedo diamentras (mm)13.614.114.514.715.215.615.916.316.617.217.517.818.318.619.119.519.920.3
Žiedo perimetras (mm)42.944.245.546.248.049.050.051.052.054.055.056.057.558.560.061.362.564.0

Pristatymo kaina

Pristatymo vieta  
Omniva pastomatą :2,49Eur 
   
Į namus, darbą ar kitą Jūsų nurodytą vietą Lietuvoje, kurjeriu:4,99 Eur 
Į fizinę  „Geltonas namelis“ parduotuvę:*nemokamai 

 

Pristatymo laikas

Įmonė sudariusi sutartis su  omniva,DPD todėl garantuoja saugų ir kokybišką pristatymą į Jūsų pasirinktą tašką.

Prekių gavimo laikas priklauso nuo užsakymo laiko. Prekės vartotoją pasiekia per 1-3 darbo dienas. Po gauto apmokėjimo į UAB “Geltonas Namelis” banko sąskaitą.

* Prekes galima atsiimti tik Biržų mieste esančioje „Geltonas namelis“ parduotuvėje adresu: Plento g. 2 Biržai per 2 darbo dienas. Po gauto apmokėjimo į UAB “Geltonas Namelis” banko sąskaitą.

Iškilus klausimams, drąsiai rašykite mums info@geltonasnamelis.lt! Džiaugsimės galėdami Jums padėti!